กดหน้ารายการและใส่ให้ถูกก่อนทุกครั้ง
-การยกเลิกออเดอร์ ต้องไม่ขึ้นจริงๆเท่านั้น ผิดพลาดจากระบบจริงๆ
-ตอนนี้ออเดอร์ปกติทุกอย่าง
-หากไม่ขึ้นหรือไม่เริ่มให้แจ้งกลับทันที
-ไอจีจะช้าไม่ไวเหมือนก่อน

-ห้ามใส่ออเดอร์ซ้อน ต้องรอให้อันแรกเสร็จก่อน กรณี ไอจีเดียวกัน เพจเดียวกัน ลิ้งเดียวกัน ไม่งั้นยอดเริ่มจะเท่ากัน

-หากใส่ออเดอร์เกิน ค่าสูงสุดที่ sv นั้นทำได้ กรณีนี้ต้องรอผู้พัฒนายกเลิกเท่านั้น ถ้าไม่ได้รับการยกเลิกทางระบบจะไม่รับผิดชอบ

Refund Policy

กดหน้ารายการและใส่ให้ถูกก่อนทุกครั้ง
-การยกเลิกออเดอร์ ต้องไม่ขึ้นจริงๆเท่านั้น ผิดพลาดจากระบบจริงๆ
-ตอนนี้ออเดอร์ปกติทุกอย่าง
-หากไม่ขึ้นหรือไม่เริ่มให้แจ้งกลับทันที
-ไอจีจะช้าไม่ไวเหมือนก่อน

-ห้ามใส่ออเดอร์ซ้อน ต้องรอให้อันแรกเสร็จก่อน กรณี ไอจีเดียวกัน เพจเดียวกัน ลิ้งเดียวกัน ไม่งั้นยอดเริ่มจะเท่ากัน

-หากใส่ออเดอร์เกิน ค่าสูงสุดที่ sv นั้นทำได้ กรณีนี้ต้องรอผู้พัฒนายกเลิกเท่านั้น ถ้าไม่ได้รับการยกเลิกทางระบบจะไม่รับผิดชอบ

Privacy Policy

กดหน้ารายการและใส่ให้ถูกก่อนทุกครั้ง
-การยกเลิกออเดอร์ ต้องไม่ขึ้นจริงๆเท่านั้น ผิดพลาดจากระบบจริงๆ
-ตอนนี้ออเดอร์ปกติทุกอย่าง
-หากไม่ขึ้นหรือไม่เริ่มให้แจ้งกลับทันที
-ไอจีจะช้าไม่ไวเหมือนก่อน

-ห้ามใส่ออเดอร์ซ้อน ต้องรอให้อันแรกเสร็จก่อน กรณี ไอจีเดียวกัน เพจเดียวกัน ลิ้งเดียวกัน ไม่งั้นยอดเริ่มจะเท่ากัน

-หากใส่ออเดอร์เกิน ค่าสูงสุดที่ sv นั้นทำได้ กรณีนี้ต้องรอผู้พัฒนายกเลิกเท่านั้น ถ้าไม่ได้รับการยกเลิกทางระบบจะไม่รับผิดชอบ